Part # Length Weight Each
9495 4″ .05#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9497 1 15/32″ 2″ 6″ .25#
9500 1 31/32″ 2 1/2″ 6″ 26.30#
9501 2 15/32″ 3″ 6″ .35#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9413 2 5/16″ 2″, 2 1/2″ and 3″ 20′-0″ 13.54#
9412 4 5/16″ 4″ 20′-0″ 13.90#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9405 2 3/8″ 2″ 20′-0″ 13.26#
9406 2 7/8″ 2 1/2″ 20′-0″ 14.20#
9407 3 3/8″ 3″ 20′-0″ 15.14#
9404 2 5/8″ 4″ 20′-0″ 16.28#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9455 2 3/8″” 2″ 20′-0″ 16.56#
9456 2 7/8″ 2 1/2″ 20′-0″ 17.48#
9458 3 3/8″ 3″ 20′-0″ 18.42#
9459 4 3/8″ 4″ 20′-0″ 19.26#

Part # Panel Thickness Length Weight Each
9415 2″, 2 1/2″ and 3″ 20′-0″ 6.56#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9420 2 1/16″ 2″ 20′-0″ 12.06#
9421 2 9/16″ 2 1/2″ 20′-0″ 12.98#
9422 3 1/16″ 3″ 20′-0″ 13.92#
9423 4 1/16″ 4″ 20′-0″ 14.56#

Part # Panel Type DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9455 Concealed Fastener 1 1/2″ 2″, 2 1/2″ and 3″ 20′-0″ 9.78#
9451 7.2 2″ 2 1/2″ and 3″ 20′-0″ 10.54#

Part # Panel Type Panel Thickness Length Weight Each
9450 Concealed Fastener 2″ and 2 1/2″ 20′-0″ 12.72#
9450 7.2 2 1/2″ 20′-0″ 12.72#
9446 Concealed Fastener 3″ 20′-0″ 12.95#
9446 7.2 3″ 20′-0″ 12.95#

Part # Panel Thickness Length Weight Each
9425 2″, 2 1/2″ and 3″ 20′-0″ 20.60#
9429 4″ 20′-0″ 21.87#

Part # Panel Thickness Length Weight Each
9430 2″ 20′-0″ 19.30#
9431 2 1/2″ 20′-0″ 20.24#
9432 3″ 20′-0″ 21.16#
9433 4″ 20′-0″ 23.03#

Part # Panel Thickness Length Weight Each
9435 2″ 20′-0″ 20.06#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9440 2 11/16″ 2″ 20′-0″ 19.84#

Part # DIM “A” Panel Thickness Length Weight Each
9471 1 5/8″ 2″ 20′-0″ 9.10#
9472 2 1/8″ 2 1/2″ 20′-0″ 10.04#
9473 2 5/8″ 3″ 20′-0″ 10.96#
9474 3 5/8″ 4″ 20′-0″ 12.84#

Find a sales representative